Oficina local d'habitatge

Presentació

L’Oficina Local d’Habitatge és un servei municipal gratuït a través del qual es desenvolupen les polítiques locals en matèria d’habitatge i rehabilitació.

Treballem amb diferents programes per tal d’oferir als viladecanencs i viladecanenques  un punt únic d’informació,  orientació, assessorament, gestió i tramitació en relació amb l’habitatge.

Des que  l’Ajuntament de Viladecans va crear l'Oficina Local d’Habitatge l'any 2007, s’han anat definint i perfilant tot un seguit d’actuacions per tal de donar un servei que afavoreixi, d’una banda l’accessibilitat dels ciutadans i ciutadanes a l’habitatge i, de l'altra banda, el foment de la conservació i la rehabilitació del parc d’habitatges de la nostra ciutat, per tal de millorar les condicions de les persones que hi viuen.

Des de l’Oficina Local d'Habitatge, doncs, treballem per assolir els següents objectius:

• Fer més assequible l'accés a l'habitatge.
• Dinamitzar el mercat de lloguer.
• Optimitzar l'ocupació del parc d'habitatges buits.
• Promoure el manteniment i la rehabilitació dels edificis i habitatges.

			Habitatges de protecció oficial
Guia de comunitats veïnals
Guía de comunidades vecinales
			VOL LLOGAR EL SEU PIS?
Ajuntament de Viladecans